Namn Datum Tid Plats Anmälda Instruktör
Grundläggande brandutbildning 2020-03-03 08:30 – 12:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 24 / 25 st John Gatugård
Grundläggande brandutbildning 2020-03-05 12:30 – 16:00 Kristinehamns brandstation, lektionssalen 18 / 25 st Daniel Brandberg
Grundläggande brandutbildning 2020-03-19 12:30 – 16:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 23 / 25 st John Gatugård
Grundläggande brandutbildning 2020-03-24 08:30 – 12:00 Kristinehamns brandstation, lektionssalen 1 / 25 st Daniel Brandberg
Grundläggande brandutbildning 2020-04-07 08:30 – 12:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 16 / 25 st John Gatugård
Grundläggande brandutbildning 2020-04-16 12:30 – 16:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 10 / 25 st John Gatugård
Grundläggande brandutbildning 2020-04-21 12:30 – 16:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 22 / 25 st John Gatugård
Systematiskt brandskyddsarbete 2020-04-29 08:30 – 12:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 20 st (fullbokat) John Gatugård
Grundläggande brandutbildning 2020-05-12 08:30 – 12:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 0 / 25 st John Gatugård
Grundläggande brandkundskap 2020-05-12 08:30 – 12:00 Kristinehamns brandstation, lektionssalen 1 / 25 st Daniel Brandberg
Grundläggande brandutbildning 2020-05-26 08:30 – 12:00 Karlskoga brandstation, lektionssalen 0 / 25 st John Gatugård