Namn Datum Tid Plats Anmälda Instruktör
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-01-26 08:30 – 11:00 Digitalt via Microsoft Teams 2 / 20 st John Gatugård
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-02-04 13:00 – 15:30 Digitalt via Microsoft Teams 0 / 20 st Daniel Brandberg
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-02-11 13:00 – 15:30 Digitalt via Microsoft Teams 1 / 20 st John Gatugård
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-02-18 13:00 – 15:30 Digitalt via Microsoft Teams 2 / 20 st Daniel Brandberg
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-02-23 13:00 – 15:30 Digitalt via Microsoft Teams 0 / 20 st John Gatugård
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-03-02 08:30 – 11:00 Digitalt via Microsoft Teams 0 / 20 st Daniel Brandberg
Grundläggande brandutbildning (beslut om genomförandet fattas närmare kursstart) 2021-03-11 08:30 – 11:30 Karlskoga brandstation, lektionssalen 0 / 16 st John Gatugård
Grundläggande brandutbildning (beslut om genomförandet fattas närmare kursstart) 2021-03-16 13:00 – 16:00 Kristinehamns brandstation, lektionssalen 0 / 16 st Daniel Brandberg
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-03-23 08:30 – 11:00 Digitalt via Microsoft Teams 0 / 20 st John Gatugård
Digital Grundläggande brandutbildning 2021-03-31 13:00 – 15:30 Digitalt via Microsoft Teams 0 / 20 st Daniel Brandberg
Digital SBA-utbildning 2021-04-22 13:00 – 16:00 Digitalt via Microsoft Teams 1 / 20 st John Gatugård